މަރިޔަމް ރަފާ

މަރިޔަމް ރަފާ

މަންޑޭގެ ބޮޑު އެހީއެއް އެމްއެންޑީއެފް އާއި އައިޖީއެމްއެޗަށް

މަންޑޭގެ ބޮޑު އެހީއެއް އެމްއެންޑީއެފް އާއި އައިޖީއެމްއެޗަށް

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން ގެންދާ ކޭޕާކް ރެސިޑެންސްގެ ވެރިޔާ ހަސަން މަމްދޫހް (މަންޑޭ) އެމްއެންޑީއެފް އާއި އައިޖީއެމްއެޗަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މާސްކާއި ސެނެޓައިޒާ އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން...

ފެމިލީ ކޯޓުން މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ކޮށްދިނީ އަލަތު ކައިވެންޏެއް ނޫން!

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި މާލެއާއި ބައެއް އިތުރު ރަށްތައް މިވަނީ ފުރަބަންދުވެ، ޤައުމުގެ އެތައްކަމެއް ބޮޑު އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށްވަދެ، އެތައް ކަންތައްތަކެއް މިވަނީ ދަތިވެފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތް...