އަލީ އީމާން ރިޔާޒު

އަލީ އީމާން ރިޔާޒު

ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ

ފުލުހުން އިސްނަގައިގެން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ލޭގެ ސްޓޮކް މަދުވުމުން، ލޭ ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން ލޭއަޅާ ކުދިން ގިނަ ގައުމަކަށްވެފައި، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި...

ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާއި ގުޅިގެން މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރާ ގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް...

މާލެއިން ފައްސިވި މީހާގެ އާއިލާ މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އަސްދާން ދޯނިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ މަރުވެފައި އޮށްވާ ފެނިއްޖެ

މިއަދު ގދ.ތިނަދޫ އަސްދާން ދޯނިން ފީނަން ފޭބިފަހުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ މަރުވެފައި އޮށްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. މިއަދު ގެއްލިގެން ހޯދާފައިވަނީ ގދ.ތިނަދޫ ފުއްޓަރުގެ ސާޖިދު މުހައްމަދު...

އަސްދާން ދޯނިން ފުޅިއަޅައިގެން ފީނި 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އަސްދާން ދޯނިން ފުޅިއަޅައިގެން ފީނި 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ގދ.ތިނަދޫ އަސްދާން ދޯނިން އެން ހިފަން ފުޅިއަޅައިގެން ފީނި ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. އެޒުވާނާ އަކީ ގދ.ތިނަދޫ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އަހްމަދު...

ވާދޫގައި ކަރަންޓީން ކުރި މީހާއާއި ގުޅުވައިގެން ގިނަ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް!

ވާދޫގައި ކަރަންޓީން ކުރި މީހާއާއި ގުޅުވައިގެން ގިނަ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް!

ކޭސް21 އާއި ގުޅިގެން ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ވާދޫގައި ހޯމްއައިސޮލޭޝަން އަށް ފުނުވި ފަރާތާއި ގުޅުވައިގެން ގިނަ ދޮގުވާހަކަތަކެއް މީޑިއާގައި ފަތުރުމުންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު...

ސިއްހީ މާހިރުންގެ އިރުޝާދު ތަކަށް ދިވެހިން ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއް

ސިއްހީ މާހިރުންގެ އިރުޝާދު ތަކަށް ދިވެހިން ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއް

ކޮޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދެމުން ގެންދިޔަ އިރުޝާދުތަކަށް ދިވެހިން ބޯ ނުލަނބާކަން މާލެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި އަންހެން މީހާގެ ޓްރޭސިން ހަދަން...

ގޭގައި ތިބޭއިރު ކުރާނެ މަސައްކަތެއް މަބުރޫކު ހަވާލު ކޮށްފި

ގޭގައި ތިބޭއިރު ކުރާނެ މަސައްކަތެއް މަބުރޫކު ހަވާލު ކޮށްފި

މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެޝެނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންގެ ތަރުޖަމާނު މަބުރޫކު ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ގޭގައި...

ތިނަދޫއިން ކާޑު ހުސްވެެއްޖެ

ތިނަދޫއިން ކާޑު ހުސްވެެއްޖެ

ގދ.ތިނަދޫ އިން ކާޑު ހުސްވެފައިވާކަމަށް އެސްޓީއޯގެ ކާޑު އެޖެންޓް ބުނެފިއެވެ. އެސްޓީއޯގެ ކާޑު އެޖެންޓް (ޑީއެމްއެން) އިން ބުނެފައިވަނީ މާލެއިން ތިނަދޫއަށް ކާޑުގެނައުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބައުޅޭކަމަށެވެ. 2000...

އެސްޓީއޯއަށް ބޭސް ސިޓީ ފޮނުވުމުން ޒަރޫރީ ބޭސްތައް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެނީ

އެސްޓީއޯއަށް ބޭސް ސިޓީ ފޮނުވުމުން ޒަރޫރީ ބޭސްތައް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެނީ

ބޭސް ސިޓީގެ ފޮޓޯއެއް އެސްޓީއޯ މެޑިކަލްސްގެ ފޯނު ނަމްބަރަށް ފޮނުވާލުމުން ޒަރޫރީ ބޭސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފިއެވެ. މިހިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 5 1 2 5