ހުސައިން ޖިނާން

ހުސައިން ޖިނާން

މާލެއިން ފައްސިވި މީހާގެ އާއިލާ މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބުރުންޑީގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބުރުންޑީގެ ރައީސް ޕިއެއްރޭ ކުރުންޒީޒާ މަރުވެއްޖެއެވެ. އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް އަވަހާރަވީ އެޤައުމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ...

އުރީދޫގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ހަމަޖައްސައިފި

އުރީދޫގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޒުވާން މަސްވެރިޔާގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޙަސަން ސާޖިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އުމުރުން 21 އަހަރުގައި...

މަންޑޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ މާސްކާއި، ސެނެޓައިޒާ ހަދިޔާކޮށްފި

ހަމްބޯ މޯލްޑިވްސްގެ ވެރިޔާ އަދި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ، ހަސަން މަމްދޫހު (މަންޑޭ) ގއ.އަތޮޅަށާއި، އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަދި މާލޭގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއޯސީ)...

ޞަފްހާ 1 ގެ 18 1 2 18