އައިޝަތު ނައިޝާން

އައިޝަތު ނައިޝާން

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުވެފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު...

މެލޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19އަށް ދިވެއްސަކު ފައްސިވެއްޖެ

މެލޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19އަށް އެ ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަ ކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓިރީން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓުވީޓްގައި ވަނީ މެލޭޝިއާއިން މިހާތަނަށް...

ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ބަންދުކުރަން އަންގާފައެއް ނުވާނެ- އެޗް.ޕީ.އޭ

ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ބަންދުކުރަން އަންގާފައެއް ނުވާނެ- އެޗް.ޕީ.އޭ

ގްރޭޓަރ މާލޭ ރީޖަން ފިޔަވައި އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ހިނގާ ކެފޭ، ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓާލަން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އަންގާފައި ނުވާނެކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭ އިން...

ގޭގައި ތިބެގެން މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

ނެގޭ ހަފްތާއިން ފެށިގެން މެންބަރުން ގޭގައި ތިއްބަވައި އޮންލައިންކޮށް މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ހަފުތާ...

ކޯވިޑް-19 ވައިރަސްއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އިނގިރޭސި ސައިންސްވެރިން ދެނެގަންނަނީ

ކޯވިޑް-19 ވައިރަސްއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އިނގިރޭސި ސައިންސްވެރިން ދެނެގަންނަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ސައިންސްވެރިންތަކެއް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ގޮތްތައް ބަލައި އެވައިރަސް ކިބައިން ފާޅުވާ ބަދަލުތަކާއި އަންނަ ކުރިއެރުންތައް ޖީން ސީކުއެންސިން ބޭނުންކޮށްގެން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ....