ރިޕޯޓް

ޏަވިޔަނި އަތޮޅުގައި އޮންނަ ހަމަ އެކަނި ރަށް

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކީ ދުވަހެއްގަ މި އިންނަ ސައްވީސް ގަޑިއިރު ތެރެއިން ކޮންމެ ވަގުތަކު ނަޒަރު ހިންގާލިޔަސް ފަތުރުވެރިޔަކު ނުފެނި ހިނގައިދާނެ ތަނެއް ނޫންކަން އަހަރުމެން...

ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓީން ޚިދުމަތް ހަމަ ސަތޭކަ

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަރަންޓީން ކުރާ ފެސިލިޓީތަކުގެ ޕޮޓޯތައް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން ރާއްޖޭގައި ހުރި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގެ މޮޅުކަމުގެ ވާހަކަ...

ސަމާލުކަމަށް: ސެނަޓައިޒާ ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އަލިފާނާގާތް ނުވޭ!

ސެނަޓައިޒާ ގެ މުހިންމުކަން ކުއްލިއަކަށް މިވަނީ އެންމެން ގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައެވެ. އޭގެއިން ލިބޭ ފައިދާ އަދި ރައްކާތެރިކަން ތަކުރާރުކޮށް މީޑިޔާ ތަކުން ހަނދާންކޮށްދެއެވެ. ނަމަވެސް ސެނެޓައިޒާ...

ކޮވިޑް19: ޗައިނާ އިން ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރީ ކިހިނެއް؟

ކޮވިޑް19: ޗައިނާ އިން ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރީ ކިހިނެއް؟

ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދިގެން އައީ ޗައިނާގެ ވޫހާންގެ މާރުކޭޓަކުންނެވެ. މިއާއެކު އަރައިގެން ދިޔަ ނަގޫރޯޅިއެއްހެން އެ ވައިރަސް މުޅި ވޫހާން ފަތަހަ ކުރިއެވެ....