Tag: ހޮސްޕިޓަލް

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު އުނަގަނޑުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން މީހެއްގެ އުނަގަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫގައި ދާދިފަހުނަ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ، މި އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ 82 ...