Tag: ރައީސް

މާލެއިން ފައްސިވި މީހާގެ އާއިލާ މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބުރުންޑީގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބުރުންޑީގެ ރައީސް ޕިއެއްރޭ ކުރުންޒީޒާ މަރުވެއްޖެއެވެ. އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް އަވަހާރަވީ އެޤައުމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ...

އެހީ ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އާ ރައީސް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯއާ މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ސްޕޯކްސް ޕަރސަން ހޫދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ...

ޔޫކޭގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ރައީސް މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަންއަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ރައީސް ...

އުރީދޫއިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު 5 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ދޭން ނިންމާފި

އުރީދޫއިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުން ނަންގަވައިފައިވާ ޕްލޭންއަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޭޓާ ލިމިޓް ހަމަވުމުން، ދުވާލަކު 5 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ދޭން ނިންމާފިއެވެ. އުރީދޫއިން މިޔަދު ނެރިފައިވާ އިއުލާނުގައި ...

ކޯވިޑް-19: ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޤައުމާ މުޚާޠިބުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

މިޔަދު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޚާއްޟަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް ޞާލިޙް ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މާހިރުން ކުރައްވާ ...