Tag: ރާއްޖެތެރެ

ރައީސް ސޯލިހް ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ

ހއ. އުލިގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

އުލިގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. ހއ. އުލިގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި އާއިލާގެ މީހަކު ވަނީ އޮންލައިން މީޑިއާއަކަށް ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. "އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޗްޕީއޭ އިން އަންގައިފި ...