Tag: ރާއްޖެ

ފެމިލީ ކޯޓުން މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ކޮށްދިނީ އަލަތު ކައިވެންޏެއް ނޫން!

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި މާލެއާއި ބައެއް އިތުރު ރަށްތައް މިވަނީ ފުރަބަންދުވެ، ޤައުމުގެ އެތައްކަމެއް ބޮޑު އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށްވަދެ، އެތައް ކަންތައްތަކެއް މިވަނީ ދަތިވެފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތް ...

އީޔޫއިން އެހީގެ ގޮތުގައި ތިން މިލިއަން ޔޫރޯ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެހީގެ ގޮތުގައި ތިން މިލިއަން ޔޫރޯ އީޔޫއިން ރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އީޔޫއިން ރާއްޖެއަށް އެހީވުމަށްޓަކާ ދިން ފައިސާގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ...

އިންޓަނެޓު އަގު ހެޔޮނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އިންޓަނެޓު އަގު ހެޔޮނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

މިދަނޑިވަޅުގައި އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް %25 ޑޭޓާގެ ބޯނަސްއެއް

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް %25 ޚާއްޞަ ޑޭޓާއެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫގެ ފަރާތުން މިފަދަ ބޯނަސްއެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި މިވަނީ، މިދުވަސްވަރުގައި ކަސްޓަމަރުން ...