Tag: ރިޒޯޓް

ރިޒޯޓުތަކުން ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށް ހުއްދަދީފި

ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކުން އެހެން ރަށްރަާށާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހުއްދަދީފިއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ދޭ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ މިދިޔަ މަހު 27 ވަނަ ...