Tag: ބަޤާވާތް

ބަޤާވާތުގައި ބައިވެރިނުވާކަމަށް ބުނެ ޝަހީމް ނަޝީދުއަށް ޗެލެންޖް ކޮށްފި

ބަޤާވާތެއްގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާނެކަމަށާއި، އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ 150،000 ރުފިޔާގެ އިތުރުން އުމްރާ ދަތުރެއް ދޭނެކަމަށް ބުނެ ޑޮކްޓަރ ޑރ.ޝަހީމް ރައީސް ނަޝީދުއަށް ޗެލެންޖް ކޮށްފިއެވެ. ޑރ.ޝަހީމް މިގޮތަށް ...