Tag: ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްއިން އެފްއެސްއެމް ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކަށް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ބީއެމްއެލްއިން އެފްއެސްއެމް ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކަށް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކަށް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ދެއްކޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ...

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ގުޅާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ގުޅާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ގުޅާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެކަމަށާއި، އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، 7207438 ...

މާދަމާ ބީ.އެމް.އެލް ގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ

މޮރަޓޯރިއަމް އަށް އެދި ހުށައަޅަން ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބޭންކުގެ ކުރެޑިޓްކަސްޓަމަރުންނަށް މޮރަޓޯރިއަމް އަށް އެދި ހުށައަޅަން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެ އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު އަދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައިވާ މިދަޑިވަޅުގައި ...

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުތަށް ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮއްދީފި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުތަށް ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮއްދީފި

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ނަގައިފަވާ ނެޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނާއި އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެސިސްޓަންސް ލޯނުތަށް ދެއްކުން، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހަ މަހަށް ފަސްކޮއްދީފިއެވެ. މިރޭ ނެރުނު ...