Tag: ކައިވެނި

ފެމިލީ ކޯޓުން މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ކޮށްދިނީ އަލަތު ކައިވެންޏެއް ނޫން!

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި މާލެއާއި ބައެއް އިތުރު ރަށްތައް މިވަނީ ފުރަބަންދުވެ، ޤައުމުގެ އެތައްކަމެއް ބޮޑު އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށްވަދެ، އެތައް ކަންތައްތަކެއް މިވަނީ ދަތިވެފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތް ...

ފުރަބަންދު ގަޑީގައި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމުން، ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުރަބަންދު ގަޑީގައި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމުން، އެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހިނގައިފައިވަނީ ސައުތް އެފްރިކާގައެވެ. ސައުތް އެފްރިކާ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި ...