Tag: ކައުންސިލް އިދާރާ

މާމިގިލީގައި ފިހާރަތަށް ހުޅުވުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް ކަނޑައަޅާ ޑެލިވަރީ ފަށައިފި

މާމިގިލީގައި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފިހާރަތަށް ހުޅުވުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް ކަނޑައަޅާ ޑެލިވަރީ ފެށުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މާމިގިލީ ކައުންސިލުން މިރޭ ނެރިފައިވާ ...