Tag: ކޮންޑަމް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކޮންޑަމް ލިބުން ދަތިވެދާނެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކޮންޑަމް ލިބުން ދަތިވެދާނެކަމަށް ކޮންޑަމް އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން ބުނެފިއެވެ. އަލްޖަޒީރާއިން ކަރެކްސް ނަމަކަށް ކިޔާ މެލޭޝިއާގެ ...