Tag: ކޯޓް

ފެމިލީ ކޯޓުން މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ކޮށްދިނީ އަލަތު ކައިވެންޏެއް ނޫން!

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި މާލެއާއި ބައެއް އިތުރު ރަށްތައް މިވަނީ ފުރަބަންދުވެ، ޤައުމުގެ އެތައްކަމެއް ބޮޑު އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށްވަދެ، އެތައް ކަންތައްތަކެއް މިވަނީ ދަތިވެފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތް ...