Tag: އދ.މާމިގިލި

މާމިގިލީގައި ފިހާރަތަށް ހުޅުވުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް ކަނޑައަޅާ ޑެލިވަރީ ފަށައިފި

މާމިގިލީގައި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފިހާރަތަށް ހުޅުވުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް ކަނޑައަޅާ ޑެލިވަރީ ފެށުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މާމިގިލީ ކައުންސިލުން މިރޭ ނެރިފައިވާ ...

މާމިގިލި ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތަށް ބަންދުކޮށް ޑެލިވެރީ ފަށައިފި

މާމިގިލީ ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތަށް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދުކޮށް ޑެލިވެރީ ކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ. މާމިގިލި ކައުންސިލް އިން ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި އޮތީ، ހޮޓާ، ކެފޭ، އަދި ...

މާމިގިލީ ވިލާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާރިޗު މަހުގެ މުސާރަ އަދިވެސް ނުލިބޭ

މާމިގިލީ ވިލާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާރިޗު މަހުގެ މުސާރަ އަދިވެސް ނުލިބޭ

އދ.މާމިގިލީގައި މަސައްކަތްކުރާ ވިލާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަދިވެސް މުސާރަ ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކަނބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ކުއްލި ޚަބަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މާމިގިލީގައި ...