Tag: އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

މަހިބަދޫ ލޯންޗުތަކުގައި ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ރާވައިގެން

މަހިބަދޫ ލޯންޗުތަކުގައި ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ރާވައިގެން

އދ.މަހިބަދޫގައި ރޭ ފަތިހު 5:45 ހާއިރު ފަސް ލޯންޗަކާއި ދެ ޑިންގީއެއްގައި ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކީ ބަޔަކު މީހުން ގަސްތުގައި ރާވައިގެން ހިންގައިފައިވާ އަމަލެއް ކަމަށް ފުލުހުން ...

މަހިބަދޫ ބަދަރުގައި އޮތް އުޅަނދުތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އދ.މަހިބަދޫ ބަދަރުގައި އޮތް އުޅަނދުތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، މަހިބަދޫ ބަދަރުގައި އޮތް އުޅަނދުތަކެއްގައި ރޯވެގެން ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމާއި މަހިބަދޫ ޕޮލިހުންވެސް ހަރަކާތްތެރިވި ...