Tag: އަލިފާން

ދަރަވަންދޫ ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވެއްޖެ

ބ.ދަރަވަންދޫ ކުނިގޮނޑުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެކަަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިހާދިސާ ހިނގައިފައިވަނީ 12:50 ހާއިރު ކަމަށްށާއި، ރޯވެފައިވަނީ ކުނިގޮނޑުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ ...