Tag: އަޗްޕީއޭ

ރިޒޯޓުތަކުން ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށް ހުއްދަދީފި

ރިޒޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކުން އެހެން ރަށްރަާށާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހުއްދަދީފިއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ދޭ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ މިދިޔަ މަހު 27 ވަނަ ...

ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ބަންދުކުރަން އަންގާފައެއް ނުވާނެ- އެޗް.ޕީ.އޭ

ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ބަންދުކުރަން އަންގާފައެއް ނުވާނެ- އެޗް.ޕީ.އޭ

ގްރޭޓަރ މާލޭ ރީޖަން ފިޔަވައި އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ހިނގާ ކެފޭ، ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓާލަން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އަންގާފައި ނުވާނެކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ...