Tag: އިންޑިއާ

ރާއްޖެއިން 16 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ

މެޑިކަލް ޝިޕްމަންޓެއް އިންޑިއިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީ

މެޑިކަލް ޝިޕްމަންޓެއް އިންޑިއިން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިދުވަސްވަރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން ދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަދި ގިނަގުނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން ...