Tag: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މާލެ ސިޓީއާއި ރިޒޯޓުތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

މާލެއާއި ރިޒޯޓްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ...