Tag: އިޓަލީ

ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމަތްތައް ފެނުމުގެ ކުރިން ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ ކިޓެއް އުފައްދައިފި

އިޓަލީން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 100އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެންމެ ގިނަބަޔަކު މަރުވި އެއް ގައުމު ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިޓަލީން، މި ވައިރަސްއަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި 100އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން މަރުވެފައިވާކަން ...