Tag: އީރާން

އީރާނުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް އަރައިފި

އޭޝިއާ ބައްރުގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވެފައިވާ އީރާންގައި، ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކަ އަކަށް އަރައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ...