Tag: އުރީދޫ

އުރީދޫގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ހަމަޖައްސައިފި

އުރީދޫގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޒުވާން މަސްވެރިޔާގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޙަސަން ސާޖިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އުމުރުން 21 އަހަރުގައި ...

އިންޓަނެޓު އަގު ހެޔޮނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އިންޓަނެޓު އަގު ހެޔޮނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

މިދަނޑިވަޅުގައި އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...

ކޮވިޑް-19: އުރީދޫ މަސް ރޭސް މި އަހަރު ނުބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި

އުރީދޫއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ރޯދަމަހު ކުރިއަށްގެންދާ "އުރީދޫ މަސް ރޭސް" މި އަހަރު ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ނުބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ހުއްޓުމެއް ނެތި ފެތުރެމުން ...

އުރީދޫއިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު 5 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ދޭން ނިންމާފި

އުރީދޫއިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުން ނަންގަވައިފައިވާ ޕްލޭންއަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޭޓާ ލިމިޓް ހަމަވުމުން، ދުވާލަކު 5 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ދޭން ނިންމާފިއެވެ. އުރީދޫއިން މިޔަދު ނެރިފައިވާ އިއުލާނުގައި ...

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް %25 ޑޭޓާގެ ބޯނަސްއެއް

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް %25 ޚާއްޞަ ޑޭޓާއެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫގެ ފަރާތުން މިފަދަ ބޯނަސްއެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި މިވަނީ، މިދުވަސްވަރުގައި ކަސްޓަމަރުން ...