Tag: އެއަރ މޮރިޝަސް

”އެއަރ މޮރިޝަސް“ ހުއްޓުމަކަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މޮރިޝަސްގެ ޤައުމީ އެއާލައިން ކަމުގައިވާ "އެއަރ މޮރިޝަސް"އަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވެ، އެއަރލައިން ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި 22 ޤައުމަކަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ ...