Tag: އެމްއެންޑީއެފް

އަސްދާން ދޯނިން ފުޅިއަޅައިގެން ފީނި 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އަސްދާން ދޯނިން ފުޅިއަޅައިގެން ފީނި 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ގދ.ތިނަދޫ އަސްދާން ދޯނިން އެން ހިފަން ފުޅިއަޅައިގެން ފީނި ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. އެޒުވާނާ އަކީ ގދ.ތިނަދޫ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އަހްމަދު ...

މަހިބަދޫ ބަދަރުގައި އޮތް އުޅަނދުތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އދ.މަހިބަދޫ ބަދަރުގައި އޮތް އުޅަނދުތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، މަހިބަދޫ ބަދަރުގައި އޮތް އުޅަނދުތަކެއްގައި ރޯވެގެން ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމާއި މަހިބަދޫ ޕޮލިހުންވެސް ހަރަކާތްތެރިވި ...

ސަމާލުވޭ! އަލިހުރަސް ކަނޑުތެރެއިން އަލިކަމެއް ނެތް ބާޖެއް އޮޔާދަނީ

އަލިހުރަސް ކަނޑުން އެއްވެސް އަލިކަމެއް ނެތް ބާޖެއް އޮޔާދަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ބުނެފައިވަނީ، މި ބާޖު ކ.ގިރާވަރުގެ ދެކުނު ކަނޑުއޮޅިން ...

ވިލިވަރުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ވިލިވަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ، ވިލިވަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގެ ރިޕޯޓް ލިބިގެން ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމް ...

ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސްއިން މޫދަށް ފުންމާލި މީހާ އަދިވެސް ނުފެނެ

ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ސްޕާގައި އިމާމަކަަށް މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފު މީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ، ރެއިން ...

ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސްއިން މޫދަށް ފުންމާލި މީހަކު ހޯދަނީ

ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ސްޕާ ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު މޫދަށް ފުންމާލައިގެން، އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ކުރަމުންދާކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ...

ވަދުއަޅަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަތަށް ދާވަންޏެއް ހެރުނު މީހަކަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީވެއްޖެ

ޏ.ފުވައްމުލަކުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓަކުން ވަދުއަޅަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަތަށް ދާވަންޏެއް ހެރުނު މީހަކަށް، އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓަރަލް އޭރިޔާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. ވަދުއަޅަން އުޅުމުގެ ...

ގދ. ތިނަދޫ ގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓުކުރަނީ!

ގދ.ތިނަދޫ ގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ގދ ތިނަދޫގެ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސަދަން އޭރިއާގެ ތިނަދޫ ...

އަންހެނަކު ހާލު ދެރަވުމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެންނަނީ

ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދިޔަ ބަލި މީހަކު ހާލުބޮޑުވެގެން ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެންނަނީއެވެ. ހާލުބޮޑުވި މީހަކީ 24 އަހަރުގެ އަންހެނެއްކަމާއި، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދަނިކޮށް ހާލު ބޮޑުވަމުން ...