Tag: އެސްޓީއޯ

ތިނަދޫއިން ކާޑު ހުސްވެެއްޖެ

ތިނަދޫއިން ކާޑު ހުސްވެެއްޖެ

ގދ.ތިނަދޫ އިން ކާޑު ހުސްވެފައިވާކަމަށް އެސްޓީއޯގެ ކާޑު އެޖެންޓް ބުނެފިއެވެ. އެސްޓީއޯގެ ކާޑު އެޖެންޓް (ޑީއެމްއެން) އިން ބުނެފައިވަނީ މާލެއިން ތިނަދޫއަށް ކާޑުގެނައުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބައުޅޭކަމަށެވެ. 2000 ...

އެސްޓީއީ އިސްޓޯރު.އެމްވީގެ ހިދުމަތް ފަށްޓައިފި

އެސްޓީއީ އިސްޓޯރު.އެމްވީގެ ހިދުމަތް ފަށްޓައިފި

އެސްޓީއޯގެ "އީސްޓޯރ.އެމްވީ"ގެ ޚިދުމަތް އަލުންފަށްޓައިފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. "އިސްޓޯރު.އެމްވީ" ގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައި ވަނީ މާލެއިން ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްއެއް ފެނުމުން މާލެ 24 ގަޑިއިރަށް ލޮކްޑައުން ...

އާދިއްތަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޝިޕިންގް ލައިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު އަންނަނީ

އެސްޓީއޯގެ ޝިޕިން ލައިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން (އެމްއެމްއެސް) އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ...