Tag: އެޗް ޕީ އޭ

ކޯވިޑް-19އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިޔަދު އެޗް ޕީ އޭ އިން ޑްރިލްއެއް ބާއްވަނީ!

‏ކޯވިޑް19‬⁩ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، އެޗްޕީ އޭ އިން މިއަދު ފަރިތަކުރުމެއް (ޑްރިލް) ބާއްވަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. https://twitter.com/hpa_mv/status/1242712492318412800?s=21 އެޗެއް ޕީ އޭ އިން ދެންމެ ކުރި ޓުވީޓްގައި ...