Tag: އޯލެވެލް

އޯ ލެވެލް އިމްތިހާން ފަސްކުރުމަށް ކެމްބްރިޖާއި މަޝްވަރާ ކުރަނީ

އޯ ލެވެލް އިމްތިހާން ފަސްކުރުމަށް ކެމްބްރިޖާއި މަޝްވަރާ ކުރަނީ

މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރާއި ނޮވެމްބަރު ބާއްވާ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ފަސް ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވާސިޓީއާއި މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ...