Tag: ވިލާ

މާމިގިލީ ވިލާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާރިޗު މަހުގެ މުސާރަ އަދިވެސް ނުލިބޭ

މާމިގިލީ ވިލާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާރިޗު މަހުގެ މުސާރަ އަދިވެސް ނުލިބޭ

އދ.މާމިގިލީގައި މަސައްކަތްކުރާ ވިލާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަދިވެސް މުސާރަ ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކަނބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ކުއްލި ޚަބަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މާމިގިލީގައި ...