Tag: ވިޒިޓް ލާމު އެޓޯލް

ލާމަށް އަންނަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ”ވިޒިޓް ލާމު އެޓޯލް“ގެ ޕޯޓަލްއެއް

ލާމަށް އަންނަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ”ވިޒިޓް ލާމު އެޓޯލް“ގެ ޕޯޓަލްއެއް

ލާމު އަތޮޅު ޕްރަމޯޓް ކުރުމަށް ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ވިޒިޓް ލާމު އެޓޯލް (ވީއެލްއޭ) އިން، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު، އެއަތޮޅަށް ޒިޔާރަތް ...