Tag: ވިޔަފާރި

އަގު ބޮޑުކޮށް މުދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓް ކުރުމަށް އެދިއްޖެ

އަގު ބޮޑުކޮށް މުދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓް ކުރުމަށް އެދިއްޖެ

އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ތަކެތި އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓް ކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު މި ވަނީ ވަރަށް ...

މާމިގިލީގައި ފިހާރަތަށް ހުޅުވުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް ކަނޑައަޅާ ޑެލިވަރީ ފަށައިފި

މާމިގިލީގައި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފިހާރަތަށް ހުޅުވުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް ކަނޑައަޅާ ޑެލިވަރީ ފެށުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މާމިގިލީ ކައުންސިލުން މިރޭ ނެރިފައިވާ ...

މާމިގިލި ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތަށް ބަންދުކޮށް ޑެލިވެރީ ފަށައިފި

މާމިގިލީ ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތަށް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދުކޮށް ޑެލިވެރީ ކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ. މާމިގިލި ކައުންސިލް އިން ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި އޮތީ، ހޮޓާ، ކެފޭ، އަދި ...

އަގުތަށް އުފުލިއްޖެ

އަގުތަށް އުފުލިއްޖެ

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ގަންނަންލިބުމަށް ދަތިވުމުން ...

މިހާރު އޮލައިކޮއް ”އެމް އައި ބީ“ އިން އެކައުންޓު ހުޅުވޭނެ

އޮންލައިކޮއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ އެކައުންޓުތައް ހުޅުވަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ހުޅުވޭނެކަމަށް އެބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. އެމްއައިބީން މިޔަދު ވިދާޅުވީ، އެކައުންޓު ހުޅުވަން ފުރަން ޖެހޭ ...