Tag: މަހިބަދޫ

މަހިބަދޫ ލޯންޗުތަކުގައި ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ރާވައިގެން

މަހިބަދޫ ލޯންޗުތަކުގައި ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ރާވައިގެން

އދ.މަހިބަދޫގައި ރޭ ފަތިހު 5:45 ހާއިރު ފަސް ލޯންޗަކާއި ދެ ޑިންގީއެއްގައި ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކީ ބަޔަކު މީހުން ގަސްތުގައި ރާވައިގެން ހިންގައިފައިވާ އަމަލެއް ކަމަށް ފުލުހުން ...