Tag: މަބްރޫކް

ގޭގައި ތިބޭއިރު ކުރާނެ މަސައްކަތެއް މަބުރޫކު ހަވާލު ކޮށްފި

ގޭގައި ތިބޭއިރު ކުރާނެ މަސައްކަތެއް މަބުރޫކު ހަވާލު ކޮށްފި

މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެޝެނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންގެ ތަރުޖަމާނު މަބުރޫކު ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ގޭގައި ...