Tag: މަސްތުވާތަކެތި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އަތުލައިގެންފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އަތުލައިގެންފި

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ބޯޓެއް ހުއްޓުވައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ. އެގައުމުގެ ނޭވީ އިން ބުނެފައިވަނީ ޖުމްލަ 1 ...