Tag: މަޢުލޫމާތު

ސަމާލުކަމަށް: ސެނަޓައިޒާ ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އަލިފާނާގާތް ނުވޭ!

ސެނަޓައިޒާ ގެ މުހިންމުކަން ކުއްލިއަކަށް މިވަނީ އެންމެން ގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައެވެ. އޭގެއިން ލިބޭ ފައިދާ އަދި ރައްކާތެރިކަން ތަކުރާރުކޮށް މީޑިޔާ ތަކުން ހަނދާންކޮށްދެއެވެ. ނަމަވެސް ސެނެޓައިޒާ ...

ކުރާ މެސެޖުތައް އަމިއްލައަށް ފޮހެވޭ ފީޗާއެއް ވަޓްސްއެޕުން ޓެސްޓުކޮށްފި

ކުރާ މެސެޖުތައް އަމިއްލައަށް ފޮހެވޭ ފީޗާއެއް ވަޓްސްއެޕުން ޓެސްޓުކޮށްފި

ވަޓްސްއެޕުން ކުރާ މެސެޖުތައް، ވަކި ވަގުތެއް ފަހުން އަމިއްލައަށް ފޮހެވޭ އާ ފީޗާއެއް އެ އެޕުން އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ. “ޑިސަޕިއަރިން މެސެޖެސް” މި ފީޗާ އެންމެ ފުރަތަމަ ...

ގެސްޓްރިކް ހުންނަމީހުން އެކަމުގެ އުދަގޫތަކުން ރައްކާތެރި ވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަށްތަށް

ގެސްޓްރިކް ހުންނަމީހުން އެކަމުގެ އުދަގޫތަކުން ރައްކާތެރި ވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަށްތަށް

ބަނޑުގައި ވައި ހެދުން ނުވަތަ ގެސްޓްރައިޓިސް އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. މިމައްސަލަ އާންމުކޮށް ދިމާވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބައްޓަން ކުރެވޭ ގޮތުންނެވެ.މީގެ އިތުރުން ...