Tag: މާލެ

ބިދޭސީ ދެ ލޯބިވެރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ދެބަސްވުމެއްގައި މީހަކު ޒަހަމް ވެއްޖެ

ބިދޭސީ ދެ ލޯބިވެރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ދެބަސްވުމެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިހާދިސާ ހިނގައިފަވަނީ ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ކައިރީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ބިދޭސީ އަންހެނަކާއި ފެރެހެނެއްގެ ...

ރާއްޖެއިން 16 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރެގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރެގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ. މިމީހާއަކީ ކާސިންޖީ މަގުގައިހުރި ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްކަމަށާއި އަދި މިމީހާ ރޭ ދަންވަރު ހުން ...