Tag: މީރާ

އަންނަ ހަފްތާގެ ތިން ދުވަހު މީރާއިން ހިދުމަތް ދެނީ

އަންނަ ހަފްތާގެ ތިން ދުވަހު މީރާއިން ހިދުމަތް ދެނީ

މޯލްޑިވަސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ހިދުމަތް އަންނަ ހަފްތާގެ ތިންދުވަހު ލިބޭނެ ކަމަށް މިރާއިން ބުނެފިއެވެ. މީރާއިން ބުނީ، އަންނަ ހަފްތާގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ...