Tag: މެލޭޝިއާ

މެލޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19އަށް ދިވެއްސަކު ފައްސިވެއްޖެ

މެލޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19އަށް އެ ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަ ކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓިރީން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓުވީޓްގައި ވަނީ މެލޭޝިއާއިން މިހާތަނަށް ...

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކޮންޑަމް ލިބުން ދަތިވެދާނެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކޮންޑަމް ލިބުން ދަތިވެދާނެކަމަށް ކޮންޑަމް އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން ބުނެފިއެވެ. އަލްޖަޒީރާއިން ކަރެކްސް ނަމަކަށް ކިޔާ މެލޭޝިއާގެ ...