Tag: ފުލުހުން

ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ

ފުލުހުން އިސްނަގައިގެން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ލޭގެ ސްޓޮކް މަދުވުމުން، ލޭ ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން ލޭއަޅާ ކުދިން ގިނަ ގައުމަކަށްވެފައި، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ...