Tag: ފޯނު

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ގުޅާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ގުޅާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ގުޅާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެކަމަށާއި، އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، 7207438 ...