Tag: ލޯބިވެރިން

ބިދޭސީ ދެ ލޯބިވެރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ދެބަސްވުމެއްގައި މީހަކު ޒަހަމް ވެއްޖެ

ބިދޭސީ ދެ ލޯބިވެރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ދެބަސްވުމެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިހާދިސާ ހިނގައިފަވަނީ ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ކައިރީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ބިދޭސީ އަންހެނަކާއި ފެރެހެނެއްގެ ...