Tag: ސަރުކާރު

ރާއްޖެއިން ކާޑު ހުސްވެދާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް މުންދު ބުނެފި

ރާއްޖެއިން ކާޑު ހުސްވެދާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް މުންދު ބުނެފި

ކާތަކެތި ނުލިބޭ ހާލަތަށް ގައުމުދާން އުޅޭކަން ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާކަން އިގިފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން ޝަރީފު (މުންދު) ބުނެފި އެވެ. ޓީވީ ޕްރޮގުރާމްގައި ވާހަކައްދަމުން ...

ފިލިޕީންސް އާއި ބަންގާޅުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

‎ފިލިޕީންސް އާއި ބަންގާޅުގައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެކި ޤައުމުތަށް އަންނަނީ ...