Tag: ސައުތް އެފްރިކާ

ފުރަބަންދު ގަޑީގައި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމުން، ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުރަބަންދު ގަޑީގައި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމުން، އެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހިނގައިފައިވަނީ ސައުތް އެފްރިކާގައެވެ. ސައުތް އެފްރިކާ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި ...