Tag: ސާރކްގެ ގައުމުތައް

ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް

ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާ ވައިރަހާގުޅިގެން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ...