Tag: ސްކޫލް

ހުރިހާ ގްރޭޑްތަކެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓެލިކިލާސް ފަށަނީ

ހުރިހާ ސްކޫލެ ގުރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަންނަ ހަފުތާއިން ފެށިގެން ޓެލެކްލާސްތައް ފެށުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރީން މިހާރުވެސް ގްރޭޑް 7،8،9،10 އަދި 11ގެ ...