Tag: ޕޮލިސް ސާވިސް

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ގުޅާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ގުޅާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ގުޅާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެކަމަށާއި، އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، 7207438 ...

493 މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބަލަމުންދާ 493 މައްސަލައަކާ ގުޚުންހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބަނގުރާ ...

ބިދޭސީ ދެ ލޯބިވެރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ދެބަސްވުމެއްގައި މީހަކު ޒަހަމް ވެއްޖެ

ބިދޭސީ ދެ ލޯބިވެރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ދެބަސްވުމެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިހާދިސާ ހިނގައިފަވަނީ ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ކައިރީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ބިދޭސީ އަންހެނަކާއި ފެރެހެނެއްގެ ...

އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި އުމުރުން އެންމެ ދެއަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފި

އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި އުމުރުން އެންމެ ދެއަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އަދިވެސް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ...

ބާރަށު ޕޮލިހުން އަންހެންކުއްޖެއެއް ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ހއ.ބާރަށު ޕޮލިހުން ޑްރޯންއެއް އަރުވައި، އެރަށު ގެއެއްގެ ގިފިލީގައި ފެންވަރަން ހުރި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ބަރަހަނާ މަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށް ބްލެކްމެއިލްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ...

މާމެންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ދެ ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮއްފި

މާމެންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ދެ ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮއްފި

މާމެންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު 18 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކާއި 21 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮއްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިމަހު 26 ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ފުރާގެން ...

ބައިސްކަލެއްގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދުއްވާފަ ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބައިސްކަލެއްގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދުއްވާފަ ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބައިސްކަލެއްގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިމިހާއަކީ އުމުރުން 55 އަހަރު ވެފައިވާ އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި، މީނާ ހުއްޓުވައި ...

ދަރަވަންދޫ ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވެއްޖެ

ބ.ދަރަވަންދޫ ކުނިގޮނޑުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެކަަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިހާދިސާ ހިނގައިފައިވަނީ 12:50 ހާއިރު ކަމަށްށާއި، ރޯވެފައިވަނީ ކުނިގޮނޑުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ ...

ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަންގުލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ، ހަބީބު ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ފުލުހުން ދަނީ ފޮޓޯ އާންމުކޮށް ހޯދަމުންނެވެ. https://twitter.com/policemv/status/1243136468257660929?s=21 މިޔަދު ...