Tag: ޖަޕާނު ސަރުކާރު

ރާއްޖެއަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި 8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ރާއްޖެއަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ޔުނިސެފާއި ރެޑްކްރެސެންޓް މެދުވެރިކޮށް އެހީގެ ގޮތުގައި 8،487،168 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފިއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރާއްޖެއަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ޔުނިސެފް ...