Tag: ޖަޕާން

ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑް19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށް ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް އެހީދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ...